فروش کازئینات سدیم، قیمت کازئینات سدیم

کازئینات سدیم

کازئین سدیم یک پروتئین شیری چند منظوره و خالص است که با ترکیب کازئین استخراج شده با ترکیبات سدیم حاصل می شود.  کازئین سدیم ذرات پودری شکل هستند که بی بو، بی مزه و از عطر و طعم کمی برخوردار است که به راحتی در آب حل می شود. این محلول خنثی است و با افزودن اسیدها بارندگی کازئین تولید می کند. کازئین نام خانوادگی پروتئین سفید رنگ است که …

ادامه محصول >