پروپیونات کلسیم

پروپیونات کلسیم

پروپیونات کلسیم چیست؟ رطوبت بالای نان و سایر محصولات نانوایی باعث رشد کپک ها می شود. این قالب ها در طول فرایند پخت کشته می شوند، اما آلودگی هوا در محصولات نانوایی زمانی اتفاق می افتد که اجاق را ترک می کنند و سپس اسپورهای قالب از جو، پس از خنک کردن و از تجهیزات برداشته می شوند. گرچه توجه دقیق به بهداشت نانوایی می تواند آلودگی را به میزان …

ادامه محصول >