اسید استئاریک

اسید استئاریک

اسید استئاریک یک اسید چرب اشباع با یک زنجیره ۱۸ کربن است و یک جامد مومی شکل است که فرمول شیمیایی آن C17H35CO2H است. این ماده بی رنگ است که تقریبا نامحلول در آب است. نام آن ناشی از یک کلمه یونانی است که به معنی خاکستری است. نمک ها و استرها اسید استئاریک به نام استئارات ها نامیده می شوند. اسید استئایریک یکی از رایج ترین اسیدهای چرب اشباع موجود …

ادامه محصول >