فرمیک اسید

اسید فرمیک

اسید فرمیک (جوهر مورچه) خالص یک مایع بی رنگ و مبهم با بوی تند است؛ این غشاهای مخاطی  پوست را تحریک می کند.این ماده  در دمای ۸٫۴ درجه سانتیگراد (۴۷٫۱ درجه فارنهایت) یخ می زند و در دمای ۱۰۰٫۷ درجه سانتی گراد (۲۱۳٫۳ درجه فارنهایت) جوش می زند. اسید فرمیک ساده ترین اسید کربوکسیلیک است. اسید فرمیک متوسط ​​در متابولیسم طبیعی است. در متابولیسم ترکیبات یک کربن شرکت می کند …

ادامه محصول >