اسید مالئیک

فرمول شیمیایی: C4H4O4 جرم مولکولی: ۱۱۶/۰۷ چگالی: ۱/۵۹ گرم بر میلی لیتر نقطه ذوب: ۱۳۵ درجه سانتی گراد اسید مالئیک با فرمول شیمیایی C4H4O4  به شکل گرد متبلور یا دانه ای به رنگ سفید می باشد. اسید مالئیک در طبیعت به وفور پیدا می شود. مالئیک اسید یک اسید آلی غالب در سیب های درختی، مخصوصا سیب های نارس و انواع توت ها و سایر میوه هاست. نقطه ذوب مالئیک …

ادامه محصول >