افزودني هاي فوق روان کننده بتن

افزودنی های بتن

مقدمه افزودن مواد افزودنی به بتن بلافاصله قبل یا در هنگام مخلوط کردن بتن اضافه می شود. افزودنی های بتنی می توانند کیفیت بتن، قابلیت کنترل، شتاب و یا عقب ماندگی زمان تنظیم را در میان سایر ویژگی هایی که می توانند برای دستیابی به نتایج خاص تغییر کنند، بهبود بخشد. امروزه بسیاری از مخلوط های بتنی حاوی یک یا چند افزودنی بتن هستند که به فرآیند ریختن شما کمک …

ادامه محصول >