کاربرد امولسیون

امولسیون چیست؟ یک امولسیون به طور کلی به عنوان مخلوطی از دو یا چند مایعات ناسازگار تعریف می شود. امولسیون ها عضو سیستم های ۲ فاز شناخته شده به عنوان کلوئید هستند. در یک امولسیون، یک مایع در یکی دیگر پراکنده می شود. اگر چه اصطلاحات امولسیون و کلوئید به طور متناوب استفاده می شود، امولسیون باید زمانی استفاده شود که هر دو فاز یعنی پراکنده و مداوم مایع باشند. …

ادامه محصول >

ویژگی های امولسیفایرها

 امولسیفایر یا امولسیون کننده یک ترکیب یا ماده است که به عنوان یک تثبیت کننده برای امولسیون عمل می کند و مورد استفاده مایع هایی است که معمولا از جداسازی مخلوط نمی شوند. این کلمه از ریشه لاتین به معنای “به شیر” است که در رابطه با شیر به عنوان امولسیون آب و چربی است. یک کلمه دیگر برای امولسیفایر یک تقویت کننده است. اصطلاح امولسیفایر همچنین ممکن است به …

ادامه محصول >