کاربرد امولسیون

امولسیون چیست؟ یک امولسیون به طور کلی به عنوان مخلوطی از دو یا چند مایعات ناسازگار تعریف می شود. امولسیون ها عضو سیستم های ۲ فاز شناخته شده به عنوان کلوئید هستند. در یک امولسیون، یک مایع در یکی دیگر پراکنده می شود. اگر چه اصطلاحات امولسیون و کلوئید به طور متناوب استفاده می شود، امولسیون باید زمانی استفاده شود که هر دو فاز یعنی پراکنده و مداوم مایع باشند. …

ادامه محصول >