اکسید منیزیم (دارویی)

اکسید منیزیم چیست؟ اکسید منیزیم یک نوع مکمل معدنی منیزیم است که عمدتا از منیزیم ساخته شده است و در واقع حاوی منیزیم بیشتر از سایر مکملهای منیزیم است. اکسید منیزیم با سوختن منیزیم با اکسیژن خالص به دست می آید، اما این روش بسیار پرهزینه است. روش ارزان تر این است که اکسیژن به نمک های منیزیم را با استفاده از رسوبات زیرزمینی، آب دریا یا تخت های نمک …

ادامه محصول >