تربانتین (دای پنتین)

تربانتین دای پنتین عصاره رزین یا عصاره حاصل از درختان مخروطی، از جنس Pinus هستند. سقز ها مواد نیمه رسانای هستند که شامل رزین هایی هستند که در یک روغن فرار هستند. این مخلوط با روش های مختلف تقطیر به یک بخش فرار تبدیل می شود که به نام روغن (یا روح) سیب زمینی و یک بخش غیر فعال است که به نام Rosin نامیده می شود. گرچه اصطلاح سنتورنتین در …

ادامه محصول >