فروش جوهر نمک، قیمت اسید هیدرو کلریک، خرید هیدروکلریک اسید

اسید هیدروکلریک(جوهر نمک)

اسید هیدروکلریک یک اسید معدنی قوی خورنده و خورنده بی رنگ با بسیاری از کاربردهای صنعتی است که در آن، هنگامی که با یک پایه ارگانیک واکنش می دهد، یک نمک هیدروکلراید ایجاد می کند. اسید هیدروکلریک از لحاظ تاریخی از نمک سنگ و سدیم سبز تولید شده و بعد از نمک معمولی شیمیایی (NaCl) و اسید سولفوریک ساخته شده است. اسید هیدروکلریک یک ترکیب شیمیایی است که یک محلول …

ادامه محصول >