فروش هگزان، قیمت هگزان

ان هگزان

هگزان ان هگزان یک ماده شیمیایی است که از نفت خام ساخته شده است. هگزان خالص یک مایع بی رنگ با کمی بوی ناخوشایند شبیه به بوی نفت است،  فشار بخار برای هگزان ۱۵۰ میلی متر جیوه در ۲۵ درجه سانتیگراد است این محصول بسیار قابل اشتعال است و بخارات آن می تواند مواد منفجره ای باشد. n-هگزان خالص در آزمایشگاه ها استفاده می شود. اکثر  هگزان ها در صنایع …

ادامه محصول >