iba

ایزوبوتیل استات

ایزوبوتیل استات توسط واکنش استرینگ از اسید استیک و الکل مربوطه در حضور اسیدهای قوی مانند اسید سولفوریک تولید می شوند. این واکنش برگشت پذیر است و استات می تواند به صورت الکل و اسید استیک در حضور پایه های قوی یا اسید قوی، به خصوص در دمای بالا، هیدرولیز می شود. اصطلاح استات نیز برای نمک است که یک یا چند اتم هیدروژن اسید استیک با یک یا چند …

ادامه محصول >