کار

رنگ کارموزین

رنگ کارموزین یک رنگ غذای مصنوعی است که برای تولید محصولات غذایی قرمز رنگ استفاده می شود. این رنگ از نمک دی سدیم ساخته شده است و به طور گسترده ای در انگلستان استفاده می شود. رنگ کارموزین یک رنگ غذای مصنوعی است که برای تولید محصولات غذایی قرمز رنگ استفاده می شود. این از نمک نانو ساخته شده است.این ماده در غذاهایی یافت می شود که باید پس از …

ادامه محصول >