فروش جانشین کره کاکائو، قیمت جانشین کره کاکائو، خرید جانشین کره کاکائو

جایگزین کره کاکائو(CBS)

افزایش هزینه کره کاکائو و تمایل به غذاهای سالم باعث شده است که بسیاری از شرکت ها به دنبال جایگزین باشند. کره کاکائو شکلات را چرب و و به ظاهر آن براقی می دهد. با این حال، با استفاده از جایگزین کره کاکائو در شکلات پخته شده و آب نبات، تبدیل به یک موضوع مهم می شود. جایگزین ها به سه دسته تقسیم می شوند: جایگزین کره کاکائو (CBS)، جایگزین …

ادامه محصول >