سوربیتول پودری

سوربیتول یک الکل چند وجهی است که شیرینی آن تقریبا نصف شیرینی ساکارز است.  در واقع دارای یک سوم کالری کمتر و ۶۰٪ فعالیت شیرین کننده ساکارز است و به عنوان جایگزینی قند در دیابت استفاده می شود. سوربیتول به طور طبیعی در طبیعت وجود دارد. همچنین از گلوکز به صورت مصنوعی تولید می شود. سوربیتول یک الکل قند موجود در میوه ها و گیاهان است که شکل ظاهری آن …

ادامه محصول >
خرید سوربیتول , فروش سوربیتول , قیمت سوربیتول , نمایندگی سوربیتول , نمایندگی خرید سوربیتول , نمایندگی فروش سوربیتول , قیمت نمایندگی سوربیتول ,

سوربیتول

سوربیتول نام های دیگر: sorbitol ،D-sorbitol ،Hexitol فرمول شیمیایی: C6H14O6  نام تجاری: sorbitol این ماده بر خلاف سیکلامات ها و ساخارین ماده ای است که در ساخت شکلات های دیابتی و شیرینی های دیابتی به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده تقریبا مشابه گلوکز می باشد و مقدار شیرینی این ماده به حجم مورد استفاده در محصول بستگی دارد. سوربیتول به شکل شربت و کریستال بوده که فرم …

ادامه محصول >