فروش سدیم سولفات، قیمت سدیم سولفات

سولفات سدیم

سولفات سدیم بدون آب، فرم بدون آب و نمک سدیم اسید سولفوریک است. سولفات سدیم بدون آب در آب برای تولید یون های سدیم و یون های سولفاتیک بکار می رود. یون سدیم کاتیون اصلی مایع خارج سلولی است و نقش مهمی در درمان اختلالات مایع و الکترولیتی دارد. سولفات سدیم بدون آب یک الکترولیت بازسازی کننده است که در محلول های ایزوموتیک استفاده می شود به طوری که مصرف …

ادامه محصول >