تت

سولفات فریک

سولفات فریک جامد بلوری یا پودر سفید خاکستری است. خطر اصلی تهدید به محیط زیست است. باید اقدامات فوری برای محدود کردن گسترش آن به محیط انجام شود. این ماده برای تصفیه آب و به عنوان یک تهویه کننده خاک استفاده می شود. آهن (III) سولفات (غیر قابل شمارش) (شیمی معدنی) نمک بلورین آهن سه گانه و اسید سولفوریک است با فرمول شیمیاییFe2 (SO4) 3. آهن (۳+) هیدرات سولفات یک …

ادامه محصول >