sucralose-500x500 (1)

سوکرالوز

سوکرالوز یکی از رایج ترین  شیرین کننده های  مصنوعی و دارای صفر کالری است و  فرمول مولکولی سوکرالوز C12H19Cl3O8 است. سوکرالوز از شکر در یک فرآیند شیمیایی چند مرحله ای تشکیل شده است که در آن ۳ گروه هیدروژن اکسیژن با اتم های کلر جایگزین می شوند. اگرچه سوکرالوز از شکر ساخته شده است، اما محصول طبیعی آن نیست. ساکرالوز توسط یک فرایند شیمیایی چند مرحله ای تولید می شود …

ادامه محصول >