201604011416088018548

تری اتانول آمین

تری اتانول آمین چیست؟ تری اتانول آمین یک ترکیب آمینو  از آمونیاک است که در آن هر یک از هیدروژن ها توسط گروه ۲-هیدروکسی اتیل جایگزین می شود. این ماده به عنوان یک بافر و سورفاکتانت نقش دارد. این ترکیبی از آمینو تریدر، تريول و آمینو الکل است. این از یک تری اتلی آمین تشکیل شده است. این یک پایه مشتق از تری اتانول آمینیوم است. از ChEBI TRIETHANOLAMINE یک …

ادامه محصول >