monohydraid

دکستروز خشک

دکستروز مونوهیدرات یک شیرین کننده بلورین خالص است. این ماده به عنوان یک شیرین کننده، یک سوسپانسیون تخمیر، یک روان کننده یا یک حامل در زمینه های زیادی از جمله شیرینی سازی، نانوایی، تنقلات، نوشیدنی ها و محصولات لبنی استفاده می شود. این یک پودر سفید با طعم شیرین است. این محصول توسط هیدرولیز آنزیمی نشاسته تولید می شود و سپس با تصفیه، غلظت، کریستالیزاسیون و خشک شدن تولید می …

ادامه محصول >