ژلان گام یک پلی ساکارید آنیونی محلول در آب است

ژلان گام

صمغ ژلان گام یک صمغ پلی ساکارید با وزن مولکولی بالا (یعنی قند پیچیده) است که با استفاده از فرآیند تخمیر تولید می شود این محصول  خالص میکروب Sphingomonas elodea1 14 هست.  صمغ ژلان گام یک فیبر محلول چسبناک است ، که به طور مصنوعی توسط باکتری های غیر بیماری زا Sphingomonas elodea از لاکتوز (پنیر پنیر) یا گلوکز (نشاسته ذرت) تولید می شود . این کربوهیدرات غیر قابل احتراق  …

ادامه محصول >