خرید مالتو دکسترین , فروش مالتو دکسترین , قیمت مالتو دکسترین , نمایندگی مالتو دکسترین ,

مالتودکسترین

نام ماده: مالتو دکسترین، Maltodextrin شکل ظاهری: پودر سفید فرمول شیمیایی: C6nH(10n+2)O(5n+1) مالتو دکسترین از زنجیره خیلی بلند کربوهیدرات ها تشکیل شده است، که در آن مولکول های گلوکز به صورت تکرار وصل شده اند، به همین دلیل است که این محصول در مقابل سایر کربوهیدرات ها مانند گلوکز جزء کربوهیدرات های پیچیده تقسیم می شود. لذا این محصول یکی از مشتقات اصلاح شده نشاسته مالتو دکسترین، نیز می باشد. مالتو دکسترین …

ادامه محصول >