متابی سولفیت سدیم

نام ماده : متابی سولفیت سدیم. Sodium metabisulfite فرمول شیمیایی: Na2-S2O5 چگالی: ۴۸/۱ گرم بر سانتی متر مکعب جرم مولکولی: ۰۹۵/۱۹۰ گرم بر مول نقطه ذوب: ۱۷۰ درجه سنتی گراد که در دمای ۱۵۰ درجه شروع به تجزیه می کند. اسامی دیگر: سدیم پیرو سولفایت، سدیم دی سولفیت، متابی سولفیت سدیم جامد پودری یا کریستالی سفید با بوی گوگرد است. این ماده یک ترکیب غیر معدنی متشکل از سدیم، گوگرد …

ادامه محصول >