متیل ایزوبوتیل کتون (MIBK)

متیل ایزوبوتیل کتون (MIBK) متیل ایزوبوتیل کتون یک کتون مایع بدون رنگ با بوی دلپذیر است. دمای فلزی آن ۷۳ درجه فارنهایت کمتر از آب هست و بخاری سنگسن تر از هوا دارد .  متیل ایزوبوتیل کتون (MIBK) یک حلال آلی است. MIBK یکی از ده  حلال  آلی محبوب  است که در صنعت استفاده می شود. متیل ایزوبوتیل کتون (MIBK) ترکیب ارگانیک با فرمول (CH3) 2CHCH2C (O) CH3 است. متیل …

ادامه محصول >