image083

نیتریت آمونیوم

نیتریت آمونیوم چیست؟ نیتریت آمونیوم یک ترکیب شیمیایی غیر آلی با فرمول شیمیایی NH4NO2 است. این ماده در شکل خالص منفرد استفاده نمی شود، زیرا بسیار پایدار است و در حوضه های آب و نیتروژن در دمای اتاق تجزیه می شود. خواص شیمیایی : نیتریت آمونیوم در صورت گرم شدن بیش از حد قوی منفجر می شود . نیتریت آمونیوم  در دمای اتاق تجزیه می شود تا گاز نیتروژن آزاد …

ادامه محصول >