روغن-جوجوبا

روغن جوجوبا

روغن جوجوبا گیاه جوجوبا یک گیاه خشن و گیاه چند ساله است که در شمال امریکا رشد می کند. نه تنها در اقیانوس ها بلکه در  مناطق بیابانی که می توانند اکثر موجودات زنده را بکشد، رشد می کند. از این گیاه میتوان روغنی شفا بخش به نام روغن جوجوبا به دست آورد. روغن جوجوبا به اندازه کافی ملایم است که به عنوان یک روغن حامل برای مخلوط کردن با …

ادامه محصول >