کاروا

کارواکرول

کارواکرول چیست؟ کارواکرول یک فنل است که مشتق مونوترپن طبیعی cymene است. یک مهار کننده رشد باکتریایی، به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود. فعال کننده قدرتمند پتانسیل گیرنده  V3 (TRPV3) و A1 (TRPA1) کانال های یون انسان است. این ماده به عنوان یک مولکول فرار ناپذیر، یک عامل طعم دهنده، یک عامل ضد میکروبی، یک agochemical و یک آگونیست کانال TRPA1 نقش دارد. این یک عضو از فنل …

ادامه محصول >