تیواوره

تیواوره چیست؟ تیواوره یک ترکیب ارگانیک از کربن، نیتروژن، گوگرد و هیدروژن است که فرمول CSN2H4 یا (NH2) 2CS است. این شبیه به اوره است، به جز اتم اکسیژن با یک اتم گوگرد جایگزین شده است. خواص اوره و تیروئید به علت الکترونگاتیویته نسبی گوگرد و اکسیژن بسیار متفاوت است. Thiourea یک جامد بلوری بلوری است که هر دو به طور طبیعی و مصنوعی هستند، که محلول در آب، محلول …

ادامه محصول >