خاک دیاتومه

خاک دیاتومه

خاک دیاتومه از بقایای فسیل شده موجودات کوچک، آبزی به نام دیاتومه ساخته شده است. اسکلت آنها از یک ماده طبیعی به نام سیلیس ساخته شده است. در طول یک دوره طولانی، دیاتومه ها در رسوب رودخانه ها، جریان آب، دریاچه ها و اقیانوس ها انباشته شده است. امروزه رسوبات سیلیس از این مناطق استخراج می شوند. خاک دیاتومه از دیواره سلولی موجودات تک سلولی تشکیل شده که به راحتی …

ادامه محصول >