calcium-Lignosulfonate-Brown-Powder-sodium-Lignosulphonate.jpg_300x300

لیگنو سولفونات کلسیم

  لیگنوسولفونات کلسیم (۴۰-۶۵) یک پودر قهوه ای مایل به زرد قهوه ای است . این ماده در در دهه ۳۰ میلادی بسیار مورد مضرف قرار میگیرفت برای کاهش کلسیم لیگنو آب، مقدار توصیه شده در سیمان بتنی (وزن) ۰٫۲٪ ۰٫۶٪، کاربر باید دوز مطلوب را از طریق آزمایش تعیین کند. لیگنوسولفوناتکلسیم را می توان به عنوان مایع استفاده کرد. لیگنوسولفونات کلسیم دامنه بسیار وسیعی از توده مولکولی دارد. محدوده …

ادامه محصول >