calcium-caseinate-powder-500x500

کازئینات کلسیم

کازئینات کلسیم  یک پروتئین مشتق از کازئین در شیر است. کازئینات کلسیم دارای ظاهری پودری شکل و با فرمول شیمیایی C47H48N3O7S2Ca هست. کازئین نامی است که به گروه بزرگتری از پروتئین شناخته شده به عنوان فسفو پروتئین داده می شود. شما می توانید فسفو پروتئین ها را در شیر  پیدا کنید. فسفوپروتئین ها به اندازه ۸۰ درصد پروتئین موجود در شیر گاو و ۶۰ درصد پروتئین موجود در شیر انسان …

ادامه محصول >