201708080952343759540

سدیم استارچ گلیکولات

سدیم استارچ گلیکولات سدیم کربوکسی متیل اتر است. سدیم استارچ گلیکولات از منبع برنج، سیب زمینی، گندم یا ذرت است. این ماده یک پودر فلزی سفید رنگ، بی مزه، بی بو، نسبتا آزاد است.  این ماده فرمول بندی عالی و مزایای تجاری را به صنایع دارویی ارائه می دهد و خصوصیات تورم قوی را با تماس با آب نشان می دهد. این افزودنی بسیار خالص، ساختار اسفروئیدی خود را برای ترویج …

ادامه محصول >