سدیم اسید پیرو فسفات

سدیم اسید پیرو فسفات چیست؟  سدیم اسید پیرو فسفات به عنوان یک بافر pH (ماده ای که میزان اسیدی بودن خاصی را حفظ می کند) و به عنوان یک تهویه خمیر در جایگزین های گوشتی مبتنی بر سویا استفاده می شود. این ترویج اتصال پروتئین به آب، اتصال ذرات سویا را با هم، و برای همان هدف در قطعات مرغ و محصولات خرچنگ و خرچنگ تقلید استفاده می شود. سدیم …

ادامه محصول >