trisodium-phosphate-500x500

تری سدیم فسفات

تری سدیم فسفات یک فسفات سدیم است. تری سدیم فسفات معمولا به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود. همچنین به عنوان یک عامل چربی، یک پاک کننده لکه و یک عامل پاک کننده عمل می کند. همچنین با نام TSP، E339، تریستیدیم اوراتوفسفات یا فسفات سدیم نامیده میشود. تری سدیم فسفات به دلیل نگرانی های زیست محیطی در صابون های مصرفی و مواد شوینده مورد استفاده قرار نمی گیرد. …

ادامه محصول >