SodiumSaccharin

سدیم ساخارین

سدیم ساخارین یکی از قدیمی ترین شیرین کننده های مصنوعی در بازار است ساخارین یک شیرین کننده مصنوعی  غیر مغذی است با شکل ظاهری پودری بلوری و سفید رنگ و محلول در آب هست. حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ برابر شکر شیرین است، بنابراین شما فقط نیاز به مقدار کمی از آن برای طعم شیرین خواهید داشت. در واقع در طی زمان بیش از ۱۰۰ سال برای شیرین کردن غذاها و …

ادامه محصول >