سدیم متیل پارابن

سدیم متیل پارابن چیست؟ Methylparaben به عنوان نگهدارنده مورد استفاده در صنایع غذایی، لوازم آرایشی و دارویی برای بیش از ۵۰ سال استفاده شده است. فرمول شیمیایی برای سدیم متیل پارابن C8H7NaO3 است. این نیز ممکن است به طور طبیعی در میوه ها مانند زغال اخته وجود دارد که در آن فعالیت ضد میکروبی دارد. سدیم متیل پارابن به طور کامل از طریق پوست یا پس از مصرف جذب می …

ادامه محصول >