2c5f9355ae93ecacf08641e6b2979b21

سیلیس

سیلیس (Si) ، یک عنصر شیمیایی غیر فلزی در خانواده کربن (گروه ۱۴ [IVa] جدول تناوبی) است. سیلیکون ۲۷٫۷ درصد پوسته زمین را تشکیل می دهد. این دومین عنصر فراوان در پوسته است که فقط اکسیژن از آن عبور می کند.  این فلزی با درخش  مشخص و بسیار شکننده است. این ماده معمولاً در ترکیبات خود بسیار سنگین است، هرچند که گاهی اوقات دو ظرفیتی نیز هست. سیلیکون طبیعی حاوی …

ادامه محصول >