فروش سیکلو هگزانول، قیمت سیکلو هگزانول

سیکلو هگزانول

سیکلو هگزانول درخت کافور در سراسر چین و ژاپن رشد می کند، گرچه اکنون به طور مصنوعی به سایر نقاط جهان گسترش یافته است. این درخت برای چوب و تولید روغن کافور برای درمان های مختلف قومی استفاده می شود. اگر شما هرگز در زندگی خود از روغن کافور نترسید، پس می توانید سعی کنید که دست های خود را بر روی سیکلو هکسانول بگذارید زیرا هردو شبیه یک بوی …

ادامه محصول >