فروش سیتریمینیوم کلراید، قیمت سیتریمینیوم کلراید

سیترومینیوم کلراید

سیترومینیوم کلراید چیست؟ سیترومینیوم کلراید یک عامل تهیه کننده بسیار مناسب برای تهیه شامپو و تهویه مطبوع است. این به طور معمول در بعضی از محصولات اقتصادی نوع بیشتر استفاده می شود، زیرا تهویه نور با هزینه کم را فراهم می کند. سترومینیوم کلراید مانند PQ-10 کار می کند، که از روغن نارگیل و یک ماده نفتی مشتق شده است، اما بیشتر از روغن نارگیل مشتق شده است. کاربرد سیترومینیوم …

ادامه محصول >