مونو آمونیوم فسفات

 مونو آمونیوم فسفات (MAP) یک کود نیتروژن فسفری گرانولیتیک است که در آن نیتروژن در فرم آمونیاک نشان داده شده است. این ماده از طریق خنثی سازی اسید فسفریک با آمونیاک تولید می شود. مونو آمونیوم فسفات برای انواع خاک ها و برای استفاده از زمین و بستر مورد استفاده قرار می گیرد. هر نوع کود مرکب را می توان با مونو آمونیوم فسفات به عنوان ورودی تولید کرد. فرآیند …

ادامه محصول >