jjj

افزودنی های غذایی

مقدمه افزودنی های غذایی مواد شیمیایی اضافه شده به مواد غذایی به منظور نگه داشتن  تازه و یا افزایش رنگ، طعم و یا بافت آنها هستند. آنها ممکن است شامل رنگ آمیزی غذا (مانند تارتازین یا کچینال)، تقویت کننده های طعم دهنده (مانند MSG) یا طیف وسیعی از مواد نگهدارنده باشد. اکثر افزودنی های  غذایی در برچسب محصول همراه با سایر مواد تشکیل دهنده، در یک ترتیب نزولی بر اساس …

ادامه محصول >