ثث

سوربات سدیم

سوربات سدیم نمک سدیم اسید سربیک است. فرمول آن NaC6H7O2 است و نام سیستماتیک سدیم (E، E) -HEXA-2،۴-DENOATE است. این یک افزودنی غذایی با E-number E201 است. ایمنی و اثرات بهداشتی بر خلاف سایر اسید های اسید سربیک نظیر sorbate پتاسیم (E202) و sorbate کلسیم (E203)، استفاده از سوربات سدیم به عنوان افزودنی مواد غذایی در اتحادیه اروپا به علت اثرات ژنتیکی موجود در بدن مجاز نیست. سوربات سدیم نمک …

ادامه محصول >