خرید روغن نارگیل

روغن نارگیل

روغن نارگیل نارگیل میوه ی درخت نارگیل است که ارتفاع درخت آن بسیار بلند و در بالای آن نارگیل رشد می کند! نارگیل دارای پوشش های مختلفی است که اولین آن پوشش مویی روی پوست نارگیل است و پوشش بعدی آن پوسته سخت نارگیل است که باید توسط جسم سخت شکسته شده تا به مواد درون آن دست یافت ! اصل ماده خوراکی نارگیل چسبیده به پوسته سخت آن است …

ادامه محصول >