f8a20b2eb5fc6360e53d6197c50d8d02

روغن کرچک

روغن کرچک یک روغن گیاهی چند منظوره است که مردم برای هزاران سال استفاده کرده اند. این ماده را با استخراج روغن از دانه های گیاه Ricinus communis ساخته شده است. این دانه ها، که به عنوان لوبیای کاستور شناخته می شوند، حاوی آنزیم سمی به نام ریسین هستند. روغن کرچک به عنوان یک منبع اسید ریسینولئیک، یک اسید چرب غیر اشباع و ۱۸ کربن شناخته شده است. اسید ریکینولیک …

ادامه محصول >