بارگیری (2)

هیدروکسید لیتیم

هیدروکسید لیتیم یک هیدروکسید فلز قلیایی و یک ترکیب غیر معدنی با فرمول LiOH است. این یک ماده بلورین سفید است. این محلول در آب است و کمی در اتانول محلول است و در فرم بدون آب به صورت تجاری و به عنوان مونوهیدرات (LiOH.H2O) که هر دو پایه قوی هستند، در دسترس هستند. این ضعیف ترین پایه در میان هیدروکسید های قلیایی فلز است. لیتیوم در سال ۱۸۱۷ توسط …

ادامه محصول >