4455

نرمال بوتانول

نرمال بوتانول (n-butanol) یک الکل است که از طریق فرآیندهای پتروشیمی تولید می شود، اما می توان آن را نیز  مانند اتانول، از طریق تخمیر قندهای حاصل از ذرت و محصولات کشاورزی تولید کرد. این ماده یک الکل چهار کربن است؛ نرمال بوتانول عمدتا به عنوان یک ماده شیمیایی فروخته می شود. شایان ذکر است که دو نوع n-بوتانول وجود دارد: بوتانول طبیعی (یا n-butanol) و ایزوبوتانول. در حالی که …

ادامه محصول >