لل

آسکوربیل پالمیتات

آسکوربیل پالمیتات ویتامین سی استریت محلول در چربی اسکوربیل پالمیتات یک فرم محلول در چربی اسید آسکوربیک است که فعالیت آنتی اکسیدانی را مشخص می کند که مشخصه ویتامین C را بر روی چربی ها در سراسر بدن دارد. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که پالمیتات آسکوربیل ممکن است به عنوان یک آنتی اکسیدان در محافظت از چربی ها از پراکسیداسیون موثر تر از ویتامین C محلول در آب باشد …

ادامه محصول >