potassium-acetate-anhydrous

پتاسیم استات

پتاسیم استات یک منبع پتاسیم کریستالی محلول در آب است که در حرارت دادن به اکسید پتاسیم تجزیه می شود .  این ماده دارای فرمول شیمیایی CH۳CO۲K  است و در اتحادیه اروپا، آن را با شماره E E261 برچسب گذاری شده است. پتاسیم استات می تواند به عنوان یک حل کننده برای حذف یخ و جلوگیری از تشکیل آن استفاده شود. این یک جایگزین برای نمکهای کلرید مانند کلرید کلسیم …

ادامه محصول >