فروش هیدروکسید پتاسیم، قیمت هیدروکسید پتاسیم

هیدروکسید پتاسیم

هیدروکسید پتاسیم هیدروکسید پتاسیم جامد بی بو، وسفید رنگ ناهموار است که یک ترکیب غیر معدنی با فرمول شیمیایی KOH است. همچنین به عنوان پتاس سود سوز شناخته می شود، این یک پایه قدرتمند است که در قالب های مختلف از جمله گلوله ها، دانه ها و پودر ها به بازار عرضه می شود. این محصول در کاربردهای مختلف شیمیایی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. هیدروکسید پتاسیم نیز …

ادامه محصول >